Algemene voorwaarden

Deze website is eigendom van Omnia-Expertise BV

Door het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

De intellectuele eigendomsrechten op de website, de logo’s, de informatie, interactieve toepassingen, … horen toe aan Omnia-Expertise BV en zijn tevens auteursrechtelijk beschermd. Het kopiëren, aanpassen of wijzigen van een deel of van geheel deze site onder welke vorm en op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Omnia-Expertise BV is verboden. Inbreuken zullen burgerlijk en strafrechtelijk vervolgd worden.

Omnia-Expertise BV besteedt de uiterste zorg aan de informatie die op de website beschikbaar wordt gesteld, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van deze informatie. Omnia-Expertise heeft het recht om de toegang tot de site op ieder moment te wijzigen, te onderbreken of te beëindigen zonder voorafgaande waarschuwing. Onze website kan op ieder willekeurig moment aangepast worden, uitgebreid worden, of stopgezet worden. Hiervoor kan geen tegemoetkoming geëist worden van de bezoeker.

Omnia-Expertise BV aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor schade in eender welke vorm die is ontstaan door gebruik van de website of vanwege de onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op de website. Komt u onvolledigheden of onjuistheden tegen op de website dan stellen we het op prijs dat u de beheerder van de website via de e-mail hierover contacteert: Info@omnia-expertise.be

Ook u als gebruiker wordt geacht geen gedragingen uit te voeren die nadelig zijn voor de vlotte werking en veilige omgeving van onze site. Daaronder begrijpen we schadelijke programma’s (zoals computervirussen, malware, worms, trojans en dergelijke) en het verdelen van ongevraagde commerciële berichten (zoals junk mail, spamming, spammy content, chain mail en dergelijke) via onze website. Schadeclaims zijn alleen te richten en zullen gericht worden aan de gebruiker die de schade veroorzaakte.

De bepalingen van deze disclaimer worden beheerst door het Belgische recht.

Factuurvoorwaarden: elke Factuur dient betaald te worden binnen de 15 kalenderdagen na factuurdatum op BE67-7360-6761-1387 ten voordele van Omnia-Expertise BV met vermelding van het factuurnummer. Betalingen na deze termijn brengen, evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een intrest verschuldigd aan 1% per maand met een minimum schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag. Alle kosten die gemaakt worden met betrekking tot het innen van deze factuur vallen geheel ten laste van de verschuldigde. Elk bezwaar moet geschieden binnen de tien werkdagen na factuurdatum, dient te gebeuren per aangetekende brief en moet gemotiveerd zijn. Bij gebrek aan bezwaar binnen de gestelde termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.

Elke bevestiging van aanstelling van Omnia-Expertise BV betekent een gegeven akkoord op onze algemene voorwaarden.

Elke reeds bevestigde opdracht die wordt geannuleerd brengt een minimum administratiekost mee van 50 EUR excl. BTW. Eventueel reeds gemaakte kosten, verrichte werkzaamheden en uurlonen alvorens de opdracht tot annulatie werd ontvangen, worden aangerekend conform onze algemene voorwaarden.

In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van Omnia-Expertise BV gevestigd is, bevoegd.

Contact
Volg ons
Openingsuren
  • Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is ons kantoor telefonisch bereikbaar van: 8u30-12u en van 13u tot 16u  09/ 344 44 20
  • Op woensdagen van 8u30 tot 12u.
  • Drive-in voor motorvoertuigen te Venecolaan 52b, 9880 Aalter, is open elke werkdag op afspraak.
  • Expertise op zaterdag voor bedrijfsvoertuigen

Copyright 2021 Omnia-Expertise BV | Algemene voorwaarden | Privacybeleid | Colofon en links

Wat onze klanten zeggen ...

J.M. 14/03/2021

Dag Tania

Ik heb ondertussen het volledige bedrag ontvangen.

Hartelijk dank voor jullie tussenkomst en bijstand in dit ingewikkelde dossier. Ik ben blij dat er een fatsoenlijkere vergoeding is uitgekomen dan in het toch wel belachelijke eerste voorstel. Jammer dat het zo heeft moeten aanslepen door de tegenpartij. 
Bedankt!

L. 24/02/2021

Dag Tania.

We waren zeker tevreden over jullie tussenkomst. Het was een zeer aangename samenwerking.

Dank u wel!

J.D.W. 28/11/2020

Ontzettend bedankt voor jullie steun en expertise tijdens de toch wel moeilijke periode.

Ondertussen is alles in orde, dankzij Omnia Expertise! Top team! Merci!

close-link